Avís legal

Propietat del lloc web

La utilització d’aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, comprensió i acceptació del present avís legal per part de l’usuari.
En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:
Responsable del lloc web: ESPAI TONYINA SL
Direcció: Rellotgers, 1, 08358 ARENYS DE MUNT, Barcelona Email de contacte:
Telèfon: /
Dades fiscals: B66258799

Condicions prèvies

Les presents condicions legals regulen l’ús legal permès d’aquest lloc web, el responsable legal és ESPAI TONYINA SL. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització que el titular del web posa a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i / o activitats de la web.
El mer ús de la web, així com sol·licitar informació o emetre una comanda, suposa l’acceptació plena de les presents condicions.

Ús del lloc web

L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts del mateix, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.
De la mateixa manera, el usuaris s’obliga a usar-los de forma diligent, correcta i lícita i no contraris al contingut del present Avís Legal. En particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir.
Queda expressament prohibit fer accions lesives als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del Web per altres usuaris.
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ESPAI TONYINA SL presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’ESPAI TONYINA SL o de tercers.
L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis oferts en el mateix .
S’entén que l’accés o utilització del web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que ESPAI TONYINA SL tingui publicades en el moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que ESPAI TONYINA SL ofereix a la seva seu web ia no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o
atemptatori contra els drets humans.

Accés al web i contrasenyes

Alguns dels serveis i continguts oferts per ESPAI TONYINA SL poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les condicions generals de contractació, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.
L’accés i navegació en aquesta web no necessita registre per part de l’usuari, de manera que no es recullen dades personals del mateix, a excepció dels especificats en la política de cookies o que l’usuari els subministri a través d’algun formulari de contacte o similar d’aquest web i en el cas, les dades es tractaran i emmagatzemaran seguint les condicions especificades en la política de cookies o privacitat, segons correspongui.

Menors d’edat

Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través del web per part de menors d’edat, havent de ser obtingut degudament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec.

Modificació de les condicions de l’Avís Legal

ESPAI TONYINA SL es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la web i el present Avís Legal.

Limitació de garanties i responsabilitats

ESPAI TONYINA SL es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la web. En qualsevol cas, ESPAI TONYINA SL, estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la web, sempre que no li siguin imputables.
ESPAI TONYINA SL no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a ESPAI TONYINA SL, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ESPAI TONYINA SL.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web http://espaitonyina.cat/ i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària , a ESPAI TONYINA SL o, si escau, a terceres persones.
Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ESPAI TONYINA SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat d’ESPAI TONYINA SL i de tercers.
A l’efecte del que preveu l’article 32.1 del Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, ESPAI TONYINA SL s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut de lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes en altres mitjans telemàtics o en format paper amb fins comercials sense comptar amb la prèvia autorització d’ESPAI TONYINA SL.
L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.
ESPAI TONYINA SL proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, cas en ESPAI TONYINA SL no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar de la qualitat, fiabilitat , exactitud o correcció dels mateixos.

Responsabilitat per enllaços

El lloc web no disposa d’enllaços o hipervincles de tercers.

Protecció de dades personals

ESPAI TONYINA SL adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L’usuari podrà remetre a ESPAI TONYINA SL seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat per el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

Exclusió de responsabilitat

ESPAI TONYINA SL, no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l’usuari o visitant una eventual caiguda del servei, així com tampoc serà responsable de problemes sorgits per la manca d’interactivitat entre els usuaris o visitants en aquestes situacions.

Legislació aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre ESPAI TONYINA SL i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en aquells temes no previstos, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent- expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili d’ESPAI TONYINA SL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *