Espai Tonyina és kosher

001-kosher frime

001-logo kosherEspai Tonyina és kosher, una certificació que garanteix que tots els productes han estat elaborats i tractats d’acord amb les normes de la tradició jueva i de la manera més estricta i respectuosa.

La kosher (de l’hebreu כַּשְׁרוּת, designa allò “correcte” o “apropiat” per ser consumit; allò que compleix amb els preceptes del cashrut és kosher, כָּשֵׁר) és la part dels preceptes de la religió jueva que tracta del que els practicants poden i no poden ingerir, basat en els preceptes bíblics del Levític (un dels llibres bíblics de l’Antic Testament i del Tanaj) Aquestes regles, interpretades i expandides al llarg dels segles, determinen amb precisió quins aliments es consideren purs, és a dir, quins compleixen amb els preceptes de la religió i quins no són kosher (aquests últims es diuen, en hebreu, trefá, טְרֵפָה).

Usualment s’associa la idea de cashrut amb dues de les costums alimentàries dels jueus: la que estableix que els carnis no han de ser consumits al mateix temps que els làctics; i la que prohibeix als jueus menjar carn porcina en qualsevol de les seves formes (Levític 11: 4,7). Aquesta idea del que és kosher és només parcialment correcta, ja que el concepte en realitat és molt més vast i s’estén a pràcticament tots els aliments i, certament, als esmentats anteriorment.

L’etiqueta kosher que reben certs productes alimentaris indica que aquests productes respecten els preceptes de la religió jueva, i que per tant es consideren purs i aptes per a ser ingerits pels practicants d’aquesta religió.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *