Política de privacitat

Confidencialitat i protecció de dades

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ESPAI TONYINA SL informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a ESPAI TONYINA SL i sota la seva responsabilitat, en el qual s’emmagatzemaran i tractaran les dades de l’usuari recollides mitjançant aquest web. Aquest fitxer està degudament inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i ESPAI TONYINA SL té implementades les mesures de seguretat i organitzatives establertes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per tal de vetllar per la privacitat de la informació.
En el moment de l’acceptació de la present Política de Privacitat, ESPAI TONYINA SL precisarà de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis i / o informació, i que l’usuari presta el seu consentiment per a l’emmagatzematge i tractament dels mateixos amb les finalitats exposades en el següent apartat.
No obstant, l’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició dirigint-se a Rellotgers, 1, 08358 ARENYS DE MUNT, Barcelona.

Finalitats

Les finalitats de la recollida de dades per part d’ESPAI TONYINA SL són:

Registre de fitxers i formularis

Algunes seccions del nostre web precisen de l’emplenament formulari / s de registre i és obligatori per a accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web o rebre la informació sol·licitada. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat d’informar-, subscriure, registra’t o participar en qualsevol de les promocions en les que se sol·licitin dades de caràcter personal.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses i informats, exonerant a ESPAI TONYINA SL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte, registre o subscripció.
ESPAI TONYINA SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar per l’ús d’aquesta informació.
ESPAI TONYINA SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.
Es exonera ESPAI TONYINA SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ESPAI TONYINA SL sempre que procedeixi de fonts alienes a ESPAI TONYINA SL.

Cessió de dades a tercers

ESPAI TONYINA SL no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *